За нас

За нас

За нас

          Адвокатска кантора „Тодоров“ обединява дългогодишен професионален опит във всички области на правото, счетоводството, корпоративните финанси и данъците. Екипът ни се състои от утвърдени и реномирани професионалисти, предоставящи комплексно правно и счетоводно обслужване. Ръководени от принципите на лоялност, конфиденциалност, високо качество на обслужване и индивидуален подход към всеки клиент, ние се стремим да намираме бързи и ефективни решения за осигуряване на оптимална защита на правата и интересите на клиентите ни.

          В основата на работата ни с клиентите е създаването на устойчиви и трайни взаимоотношения, базирани на взаимно доверие, коректност и професионализъм. Стремим се да се развиваме постоянно и да обогатяваме практическия си опит, за да постигаме отлични резултати и да оправдаваме доверието на клиентите си. Екипът на кантората непрекъснато обогатява своите познания, като взема участие и в различни курсове и семинари по актуални проблеми и новости в законодателството.

          Специализиран в цялостното облужването на български и международни корпоративни клиенти, екипът ни постоянно следи динамично променящите се правни и бизнес процеси като поддържа тясно сътрудничество с изявени специалисти във всички професионални направления. Предоставяното от нас правно и счетоводно обслужване на чуждестранни клиенти е на няколко различни езика - английски, немски и руски език.

          Наличието на изявени специалисти във всички сфери на правото, счетоводството, корпоративните финанси и данъците с натрупан дългогодишен практически опит ни позволява да извършваме задълбочено анализиране на всеки отделен казус и да предприемаме най-целесъобразните действия в интерес на клиентите ни. За цялостното правно и счетоводно обслужване на корпоративните ни клиенти кантората поддържа тясно сътрудничество с утвърдени счетоводни кантори.

          Седалището на адвокатска кантора „Тодоров“ се намира в гр. София като кантората предоставя услуги на цялата територия на България. Благодарение на утвърдените ни партньорства и добри практики с български и международни кантори оказваме безпроблемно съдействие на клиентите си за разрешаване на местни и международни въпроси в тяхна полза.

          Адвокатска кантора „Тодоров“ предоставя всеобхватно правно обслужване на своите клиенти във всички отрасли на правото - Международно право, Европейско право, Гражданско право, Търговско и Корпоративно право, Конкурентно право, Облигационно право, Вещно право, Данъчно право, Банково и Финансово право, Застрахователно право, Трудово и Осигурително право, Право на интелектуална собственост, Семейно право, Наследствено право, Имиграционно право, Административно право, Наказателно право и други.

          Адвокатска кантора „Тодоров“ предлага всички видове правни, счетоводни и консултантски услуги, сред които: юридически и счетоводни консултации; становища по правни и счетоводни въпроси и казуси; изготвяне на договори, искови молби, жалби и други книжа; анализ на документи; анализ на българското и европейско законодателство; цялостно правно и счетоводно обслужване на търговски дружества (регистрация и пререгистрация, вписване на промени на обстоятелства, прехвърляне на предприятия, преобразуване - вливане, сливане, отделяне и разделяне, ликвидация, регистрация по ДДС, регистрация на търговски представителства, регистрация на клонове, обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО), изготвяне и подаване на декларации, справки, отчети и други); представителство пред институции и учреждения; процесуално представителство пред съдилища и арбитражни институции; посредничество при водене на преговори и други.

          Наша основна цел е да бъдем Ваш верен партньор по пътя на успешната реализация на Вашия бизнес. Обръщайки се към нас Вие ще намерите на едно място целия комплекс от услуги необходим за започване и развитие на Вашия бизнес. За удобство на клиентите ни освен извършване на отделни висококвалифицирани услуги, ние предлагаме и възможност за дългосрочно абонаментно обслужване при оптимално съотношение на цена и качество. За професионално съдействие може да се свържете с нас чрез посочените форми за контакт.

 

За адвокат Тодоров

 

          Адвокат Тодоров завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на чужди езици с разширено изучаване на английски, немски и руски език. След завършването й е приет като студент държавна поръчка в Университета за национално и световно стопанство - гр. София, специалност „Право“, редовнa форма на обучение. По време на семестриалното си обучение работи като стажант в адвокатска кантора. При дипломирането си получава грамота за отличен успех от следването. След полагането на държавните изпити започва работа като стажант в консултантска фирма, предоставяща юридически, счетоводни, финансови и консултантски услуги. Като част от правния отдел на фирмата взема участие в разнообразната работа с български и чуждестранни корпоративни клиенти. Съдейства активно и в работата на счетоводния отдел на фирмата. След като полага успешно изпита за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието печели конкурс за длъжността разследващ полицай, на която длъжност придобива няколкогодишен опит в дейността по разследване по наказателни дела. След това се вписва като пълноправен адвокат в Софийска адвокатска колегия. На тази длъжност започва да извършва комплексно правно обслужване във всички области на правото както на български, така и на чуждестранни клиенти. В резултат на активната си работа адвокат Тодоров успява да натрупа значителен консултантски опит, опит при изготвянето на договори и документи с национлно и международно приложение, както и практика при водене на съдебни спорове и при провеждане на различни видове административни процедури. Адвокат Тодоров е участвал в курсове от лекции по Корпоративно право, Административно право и Наказателно право на Съединените американски щати, водени от утвърдени американски юристи. Адвокат Тодоров членува в научни организации и взема дейно участие в курсове и семинари по актуални проблеми и новости в законодателството.

 

Защото вярваме, че заедно ще успеем да намерим най-правилното решение!

С уважение, целият екип на адвокатска кантора „Тодоров“