Права за защита на личните данни

Права за защита на личните данни

Права за защита на личните данни

 

Право на информация

          Имате право по всяко време да изисквате информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

Право на оттегляне          

          Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини.

Право на корекция

          Ако Вашите данни, които се съхраняват, не са правилни, можете по всяко време да ги коригирате във Вашия акаунт или да поискате да бъдат коригирани.

Право на преносимост на данните

          Ако желаете Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на Вас или друг администратор.

Право на изтриване и блокиране

          Имате право на изтриване и блокиране на данните, които се съхраняват за Вас.

Право на жалба

          При оплаквания може да се обърнете към длъжностното лице за защита на личните данни. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.