Намаляване на данък върху добавената стойност на 9% за някои стоки и услуги

Намаляване на данък върху добавената стойност на 9% за някои стоки и услуги

Намаляване на данък върху добавената стойност на 9% за някои стоки и услуги

 

          На 19.06.2020 г. са обнародвани изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност.

          Ставката на данък върху добавената стойност се намалява от 20 на 9% за следните стоки и услуги:

-  настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;

-  доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;

-  ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите на съпътстваща доставка;

-  храни, подходящи за бебета или за малки деца, включени в приложение към закона;

-  бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули, включени в приложение към закона.