Наказателно право

Наказателно право

Наказателно право

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Наказателното право, сред които:

 • консултации по наказателноправни въпроси
 • правна защита при задържане
 • правна защита при вземане и изменение на мярка за неотклонение или на други мерки за процесуална принуда
 • правна защита при предявяване на постановлението за привличане на обвиняем
 • правна защита при предявяване на разследването
 • присъствие и правна защита при извършването на действия по разследването и съдебни следствени действия
 • защита на правата на пострадал
 • изготвяне на тъжби до прокуратурата, полицията и съда относно извършени престъпления
 • изготвяне и подаване на книжа и документи в прокуратурата, полицията и съда
 • граждански иск за обезщетение на вреди, претърпени от престъпление
 • споразумения по наказателни дела
 • извършване на справки в съдебни и административни институции
 • проучване на дело с даване на мнение по него
 • изготвяне на съдебни книжа и документи – искания, тъжби, жалби, възражения и други
 • процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство
 • процесуално представителство пред съд по наказателни дела