Какво е електронен магазин?

Какво е електронен магазин?

Какво е електронен магазин?

 

Електронният магазин:

- е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение;

- чрез него се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние (това е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключването му);

- предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин;

- при него клиентът предоставя информация за контакт с него, избира адрес на доставка и метод за плащане.